Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Postupci i postrojenja za tretman voda

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Kolaković dr Slobodan
Šifra predmeta
13 - Z417A
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja student treba da koristiti u daljem školovanju i primenu stečenog znanja u drugim komplementarnim oblastima kao i efikasno korišćenje istih pri rešavanju raznih praktičnih problema.

Sadržaj predmeta:

  • Uvodna određenja (pojam zagađivanja i zaštite voda).
  • Zakonska regulativa i granične vrednosti (GHVI) zagađenja voda.
  • Karakteristike otpadnih voda (fizičke, hemijske i biološke).
  • Klasifikacija voda (vode I,II,III i IV klase).
  • Osnovi postupci prečišćavanja otpadnih voda (mehanički, hemijski i biološki).
  • Osnovni postupci obrade mulja, i zbrinjavanje mulja.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.