Departman za Građevinarstvo i geodeziju
6

ESPB

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

Više detalja

Katastrofe i ranjivost

Više detalja

Noseće konstrukcije 1

Više detalja

Energetska efikasnost i sertifikacija građevinskih objekata

Više detalja

Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom

Više detalja

Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih objekata

Više detalja

Tehnologija i organizacija građenja 1

Više detalja

Postupci i postrojenja za tretman voda

Više detalja

Elementi zgrada i instalacije

Više detalja

Hidrologija

Više detalja
1 2 3 7

Search For Courses