Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidrologija

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17-URZP48
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena teorijska i primenjena znanja o funkcionisanju dinamičkog sistema planete Zemlje omogućiće savlađivanje osnova integralnog osmatranja, upravljanja i raspolaganja prirodnim dinamičkim sistemima planete Zemlje i njihovim resursima, stečena znanja biće primenjiva u analizi i upravljanju pojavamai procesima u atmosferi, hidrosferi i litosferi.

Sadržaj predmeta:

  • Osnovi hidrometrije.
  • Površinski vodeni sistemi ( reke , jezera, bare,..), podzemne vode, lednici Bilansne jednačine dinamičkog sistema.
  • Uslovnjenost raspoloživosti i dostupnosti prirodnih resursa dinamikom procesa po sferama.
  • Hidrologija sliva, detaljna analiza hidrološkog ciklusa, sa fokusom na pojavu, kretanje, distribuciju i skladištenje vode.
  • Obuhvaćene teme: vodni budžet, padavine, evapotranspiracija, površinski oticaj, podzemne vode, uticaj na kvalitet vode

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.