Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Energetska efikasnost i sertifikacija građevinskih objekata

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Bulatović dr Vesna, Lukić dr Ivan, Malešev dr Mirjana
Šifra predmeta
17 - EEA02
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečeno znanje studenti će koristiti kod projektovanja novih objekata i energetske sanacije postojećih objekata. Kandidati će se osposobiti za proračun termo-tehničkih performansi elemenata termičkog omotača i zgrade u celini, kao i za razumevanje i primenu odredbi Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnika o energetskoj sertifikaciji zgrada. Studenti će savladati metodologiju i metode proračuna potrebne energije za grejanje i hlađenje građevinskih objekata, prevashodno zgrada, kao i metode proračuna emisije CO2.

Sadržaj predmeta:

  • Direktive EU (EPBD iz 2002. i 2010. g.).
  • Iskustva evropskih zemalja.
  • Osnovni uslovi komfora zgarada, metode proračuna osnovnih termo-tehničkih performansi elemenata termičkog omotača, metodologija proračuna potrebne energije za grejanje i hlađenje (SRPS EN ISO 13790).
  • Primeri proračuna za karakteristične objekte.
  • Primer izrade Elaborata energetske efikasnosti za karakterističan objekat.
  • Primer izrade pasoša energetske efikasnosti karakterističnog novog ili postojećeg objekta.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.