Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Vukobratović dr Vladimir

Profesor

Projektovanje nekonstrukcijskih elemenata u seizmički aktivnim područjima

Više detalja

Odabrana poglavlja drvenih konstrukcija

Više detalja

Reologija betonskih konstrukcija

Više detalja

Savremene metode projektovanja betonskih konstrukcija

Više detalja

Zidane konstrukcije

Više detalja

Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija

Više detalja

Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija

Više detalja

BIM u građevinarstvu

Više detalja

Betonske konstrukcije – putevi

Više detalja

Betonske konstrukcije – hidrotehnika

Više detalja

Search For Courses