Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Vukobratović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GG531
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti poseduju visoko specijalizovana akademska i stručna znanja iz oblasti projektovanja i izvođenja zidanih konstrukcija. Sposobni su za rešavanje problema različitih nivoa složenosti kako samostalno, tako i u komunikaciji i interakciji sa drugima, uz inovativan pristup i primenu modernih softverskih alata. Preduzimljivi su i mogu voditi projekte različite složenosti poštujući etičke standarde svoje profesije. Imaju pozitivan odnos prema celoživotnom učenju i ličnom i profesionalnom razvoju.

Sadržaj predmeta: 

  • Analiza i projektovanje nearmiranih, armiranih i prednapregnutih zidanih konstrukcija prema graničnim stanjima nosivosti i upotrebljivosti.
  • Osnovni principi primene metode konačnih elemenata i modeliranje zidanih konstrukcija.
  • Podrumski i potporni zidani zidovi.
  • Tretman zidanih konstrukcija izloženih dejstvima vetra i zemljotresa.
  • Aspekti duktilnosti.
  • Konzolni zidovi.
  • Sistemi povezanih zidova.
  • Okviri sa zidanom ispunom.
  • Ocena stanja, sanacije i ojačanja postojećih zidanih konstrukcija.
  • Izvođenje novih zidanih konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.