Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Betonske konstrukcije – hidrotehnika

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Vukobratović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GH407
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti poseduju napredna akademska i stručna znanja iz oblasti projektovanja, konstruisanja i izvođenja armiranobetonskih konstrukcija hidrotehničkih objekata. Sposobni su za rešavanje problema različitih nivoa složenosti kako samostalno, tako i u komunikaciji i interakciji sa drugima. Preduzimljivi su i mogu voditi projekte različite složenosti poštujući etičke standarde svoje profesije. Imaju pozitivan odnos prema celoživotnom učenju i ličnom i profesionalnom razvoju.

Sadržaj predmeta:

 • Opšte karakteristike armiranobetonskih konstrukcija.
 • Granična stanja nosivosti i upotrebljivosti u armiranobetonskim konstrukcijama.
 • Osnove projektovanja armiranobetonskih konstrukcija.
 • Duktilnost armiranobetonskih poprečnih preseka.
 • Rasponi, oslonci, uklještenja, zglobovi i pendeli.
 • Dilatacione razdelnice.
 • Grede, stubovi, okviri, gredni roštilji, kratki elementi, kružni prstenasti nosači.
 • Pune ploče koje prenose opterećenje u jednom i dva pravca.
 • Ploče oslonjene direktno na stubove.
 • Probijanje ploča.
 • Kružne i prstenaste ploče.
 • Otvori u pločama.
 • Ostale međuspratne konstrukcije.
 • Stepeništa.
 • Plitke temeljne konstrukcije.
 • Propusti.
 • Cevi.
 • Šahtovi.
 • Crpne stanice.
 • Bazeni.
 • Rezervoari.
 • Gravitacione i lučne brane.
 • Prelivi.
 • Vodotornjevi.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.