Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Vukobratović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GG531
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti poseduju visoko specijalizovana akademska i stručna znanja iz oblasti projektovanja i izvođenja zidanih konstrukcija. Sposobni su za rešavanje problema različitih nivoa složenosti kako samostalno, tako i u komunikaciji i interakciji sa drugima, uz inovativan pristup i primenu modernih softverskih alata. Preduzimljivi su i mogu voditi projekte različite složenosti poštujući etičke standarde svoje profesije. Imaju pozitivan odnos prema celoživotnom učenju i ličnom i profesionalnom razvoju.

Sadržaj predmeta: 

  • Analiza i projektovanje nearmiranih, armiranih i prednapregnutih zidanih konstrukcija prema graničnim stanjima nosivosti i upotrebljivosti.
  • Osnovni principi primene metode konačnih elemenata i modeliranje zidanih konstrukcija.
  • Podrumski i potporni zidani zidovi.
  • Tretman zidanih konstrukcija izloženih dejstvima vetra i zemljotresa.
  • Aspekti duktilnosti.
  • Konzolni zidovi.
  • Sistemi povezanih zidova.
  • Okviri sa zidanom ispunom.
  • Ocena stanja, sanacije i ojačanja postojećih zidanih konstrukcija.
  • Izvođenje novih zidanih konstrukcija.