Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Osnovne akademske studije

Nivo studija

Planiranje i projektovanje zaštite od požara

Više detalja

Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara

Više detalja

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

Više detalja

Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja

Više detalja

Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Više detalja

Savremeni kompoziti na bazi otpadnih materijala iz poljoprivrede, industrije i građevinarstva

Više detalja

Stabilnost terena

Više detalja

Mehanika tla i fundiranje

Više detalja

Zidane konstrukcije

Više detalja

Katastrofe i ranjivost

Više detalja
1 2 3 19

Search For Courses