Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Savremeni kompoziti na bazi otpadnih materijala iz poljoprivrede, industrije i građevinarstva

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Bulatović dr Vesna, Lukić dr Ivan, Malešev dr Mirjana, Šupić dr Slobodan
Šifra predmeta
17 - GG412
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečeno znanje se koristi u inženjerskoj praksi. Studenti su svesni značaja zaštite životne sredine, razumeju principe održivog građevinarstva i zelene arhitekture i kompetentni za izbor i pripremu i korišćenje različitih vrsta građevinskog, industrijskog i poljoprivrenog otpadnog materijala u zavisnosti od namene betonskog kompozita. Takođe su osposobljeni za projektovanje sastava i kontrolu kvaliteta betonskih kompozita.

Sadržaj predmeta:

  • Principi održivog razvoja, cirkularne ekonomije i zaštite životne sredine.
  • Raspoloživost otpadnih materijala iz poljoprivrede, industrije i građevinarstva u svetu i u Srbiji.
  • Proizvodnja, priprema i ispitivanje osnovnih svojstava odabranih otpadnih materijala koji se koriste kao agregat u betonu (drobljena opeka, drobljeni stari beton, usitnjena guma, ekspandirano staklo i alkalno aktivirani leteći pepeo) i za zamenu dela cementa (leteći pepeo, silikatna prašina i biopepeli kao što su pepeli od pirinčane ljuske, pšenične slame, sojine slame i kukuruzovine).
  • Proizvodnja, osnovna i posebna svojstva i mogućnosti primene betona i drugih kompozita na bazi nabrojanih otpadnih materijala.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.