Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Studijski program

Katastrofe i ranjivost

Više detalja

Napredne metode analize rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama

Više detalja

Požarna bezbednost građevinskih konstrukcija

Više detalja

Požarna bezbednost građevinskih objekata

Više detalja

Energetska efikasnost u zgradarstvu i klimatske promene

Više detalja

Građevinski materijali i konstrukcije

Više detalja

Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja

Više detalja

Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom

Više detalja

Metode analize rizika

Više detalja

Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika

Više detalja
1 2 3 4

Search For Courses