Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Metode analize rizika

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Bulajić dr Borko, Džolev dr Igor
Šifra predmeta
17 - URZP60
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Sticanje osnovnih znanja o metodama analize rizika

Sadržaj predmeta:

 • Nomenklatura rizika,
 • Komponente funkcije rizika.
 • Indikatori i indeksi,
 • Kvantitativne i kvalitativne metode procene,
 • Metode za proračun parametara hazarda,
 • Modeli za procenu ranjivosti,
 • Procena izloženosti, žilavosti, izdržljivosti,
 • Metode za procenu štete,
 • Veza između neodređenosti i rizika,
 • Ljudski faktor i rizici,
 • Objektivnost u proceni rizika,
 • Subjektivnost u proceni rizika,
 • Analiza rizika i društvo

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.