Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Bajić dr Senka, Bulajić dr Borko
Šifra predmeta
17 - URZP33
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Sticanje znanja i shvatanja uloge i značaja prevencije u smanjenju rizika od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama

Sadržaj predmeta:

 • Nasleđeni reaktivni mentalitet odbrane od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama
 • Osnovna koncepcija prevencije
 • Sistemi ranog upozorenja kao jednog od preventivnih mehanizama
 • Uloga vladinih i nevladinih organizacija, obrazovanja, medija i privatnog sektora u formiranju i podizanju javne svesti o značaju prevencije u smanjenju rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama i požara
 • Propagiranje principa ”Živeti sa rizicima.
 • Značaj preventivne zaštite od požara.
 • Mere zaštite od požara na otvorenom prostoru, na objektima različite namene, na transportnim sredstvima, na industrijskim postrojenjima.
 • Preventivne mere zaštite od požara na postrojenjima za grejanje, kotlarnicama.
 • Opasnosti od požara i mere zaštite pri korišćenju goriva.
 • Ventilacija u službi zaštite od požara.
 • Zaštita ventilacionih kanala od požara.
 • Opasnosti od dima i kontrola dima.
 • Opasnosti od prašina i odvođenje prašine u cilju zaštite.
 • Zaštita uređaja za sakupljanje prašine od požara.
 • Posude pod pritiskom.
 • Sigurnosna oprema kod posuda pod pritiskom.
 • Elementi bezbednosti od požara u objektima različite namene

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.