Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Studijski program

Odabrana poglavlja iz upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Više detalja

Proračun i modelovanje evakuacije

Više detalja

Analiza rizika u procesu donošenja odluka

Više detalja

Planovi zaštite i spasavanja

Više detalja

Planiranje i projektovanje zaštite od požara

Više detalja

Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara

Više detalja

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

Više detalja

Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja

Više detalja

Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Više detalja

Stabilnost terena

Više detalja
1 2 3 4

Search For Courses