Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Bulatović dr Vladimir

Profesor

Primena GNSS tehnologije

Više detalja

Metode preciznih geodetskih merenja i obrade podataka

Više detalja

Komunalni informacioni sistemi i njihova primena

Više detalja

Mreže permanentnih GNSS stanica

Više detalja

Integrisani sistemi premera

Više detalja

Inženjerska geodezija

Više detalja

Osnove GNSS tehnologije

Više detalja

Račun izravnanja

Više detalja

Search For Courses