Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Integrisani sistemi premera

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Batilović dr Mehmed, Bulatović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GI401A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Napredne metode merenja GNSS-om, diferencijalni (DGPS) i kinematički premer u realnom vremenu (RTK).
  • Metode određivanja i tehnike traženja ambiguiteta (metoda najmanjih kvadrata, varijanse-kovarijanse, FASF, Lambda metoda i druge) kako za fazne tako i za kombinaciju podataka koda i faze.
  • Planovi razvoja GPS-a i prednosti koje nove mogućnosti donose integraciji senzora i geomatici.
  • Osnovni principi i preduslovi integracije senzora, prednosti koje proizilaze iz integracije.
  • Karakteristike senzora koji se primjenjuju u integraciji za geodetske i geoinformatičke svrhe (GPS, inercijalni sistemi, senzori za daljinsku detekciju, odometri i žiroskopi).
  • Alogritmi integracije senzora.
  • Integracija GPS-a i GIS-a.
  • Integracije senzora za negeodetske namene.
  • Geomatički pristup integraciji senzora, definisanje prostora integrisanih senzora, problemi prikupljanja i kvaliteta podataka.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.