Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Komunalni informacioni sistemi i njihova primena

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Bulatović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GI029
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristiti u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

  • Osnovni koncept komunalnih informacionim sistemima.
  • Primeri komunalnih informacionih sistema u svetu i kod nas.
  • Baze podataka katastra vodova.
  • Odabrana poglavlja GIS-a (prostorne reference, vektorski i rasterski tipovi podataka, topološke strukture, upiti).
  • Pregled OGC standarda u distribuiranim sistemima.
  • Tehnologija implementacije.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.