Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Račun izravnanja

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Bulatović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GI210
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja imaju direktnu primenu u u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Matematička definicija geodetskih mreža
  • Geometrijska određenost geodetskih mreža
  • Slobodne i neslobodne mreže
  • Izravnanje geodetskih mreža
  • Ocena tačnosti i kontrola kvaliteta
  • Kriterijumi kvaliteta mreža
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.