Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Inženjerska geodezija

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Bulatović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GI307A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Primena geodezije u raznim tehničkim oblastima (građevinarstvo, urbanizam, arhitektura, mašinstvo, energetika, rudarstvi i dr.). 
  • Vrste i klasifikacija inženjerskih objekata (putevi, tuneli, železnice, mostovi, brane, linijski objekti, zgrade i dr.). 
  • Zakonski propisi i tehnički uslovi.
  • Geodetski radovi u toku izgradnje inženjerskih objekata. 
  • Geodetske mreže u inženjerstvu. 
  • Geodetske podloge za projektovanje inženjerskih objekata. 
  • Geodetsko obeležavanje geometrije projektovanog objekta.
  • Kontrola geometrije objekta u toku izgradnje.
  • Snimanje izvedenog objekta. 
  • Kontrola geometrije objekta u toku eksploatacije. 
  • Građevinske tolerancije i tačnost geodetskih radova. 
  • Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu. 
  • Projektni zadatak.
  • Projekat geodetskih radova u inženjerstvu. 
  • Realizacija projekta geodetskih radova. 
  • Elaborat o realizaciji projekta geodetskih radova. 
  • Predmer, predračun, cena koštanja i normiranje geodetskih radova u inženjerstvu. 
  • Savremeni merni uređaji za izvođenje geodetskih radova u inženjerstvu. 
  • Kružna krivina, prelaznica (klotoida i kubna parabola), složene S krivine. Vertikalna krivina. Analitička razrada geometrije objekta. 
  • Snimanje specijalnih inženjerskih objekata. 
 • Sadržaj vežbi:
  • Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.
  • Analitička razrada projekta, različiti primeri računanja projektovanih koordinata objekta .
  • Računanje glavnih elemanata prelazne, kružne, složene i vertikalne krivine.
  • Računanje elemenata geodetskog obeležavanja.
  • Računanje kubatura.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.