Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Mreže permanentnih GNSS stanica

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Bulatović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GI010A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Klasifikacija geodetskih mreža,
 • Izravnanja geodetskih mreža,
 • Mreže permanentnih GPS stanica,
 • Funkcionalnost GNSS sistema,
 • Struktura GNSS sistema,
 • Principi pozicioniranja,
 • GPS klase servisa,
 • GPS signali,
 • GPS podaci,
 • Prijem GPS signala,
 • Greške pri GPS pozicioniranju,
 • Ocene tačnosti GPS prijemnika,
 • Proširenja GPS sistema,diferencijalni,Real-Time DGPS,
 • Naknadna obrada diferencijalnih merenja,
 • Invertovani DGPS,
 • Praćenje faze nosioca GPS signala,
 • formati DGPS podataka,
 • Izvorni podaci i podaci o popravkama,
 • RTCM format podataka,
 • RASANT format podataka,
 • RINEX format podataka,
 • NMEA format podataka,
 • mrežno RTK pozicioniranje,
 • Arhitektura sistema za mrežno RTK pozicioniranje,
 • Karakterizacija izvora grešaka,
 • Format za prenos,
 • Ćelije,Mrežne korekcije,
 • Raspored slanja poruka,
 • Kratak pregled poruke,
 • Primeri korekcionih mreža koje rade u emisionom režimu,
 • GNSMART rešenje kompanije Geo ,
 • Leica Spider sistem,
 • SAPOS sistem,
 • Projekat EUPOS (EUropean POSition Determination System),
 • VRS sistemi,
 • Aktivna referentna geodetska GPS osnova,
 • Komponente aktivne GPS osnove,
 • Permanentne stanice,
 • Akviziciona komponenta,
 • Distribuciona komponenta,
 • Korisnički servisi,
 • Klasifikacija servisa,
 • Primena servisa u geodetskom premeru terena

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.