Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Master akademske studije

Nivo studija

Proračun i modelovanje evakuacije

Više detalja

Analiza rizika u procesu donošenja odluka

Više detalja

Planovi zaštite i spasavanja

Više detalja

Energetska efikasnost i sertifikacija građevinskih objekata

Više detalja

Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada

Više detalja

Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja

Više detalja

Industrijalizacija u građevinarstvu

Više detalja

Procena stanja oštećenih građevinskih objekata

Više detalja

OGRPRN – Organizacija građevinskih radova pri rekonstrukciji naselja

Više detalja

Hidraulika podzemnih voda

Više detalja
1 2 3 8

Search For Courses