Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Lukić dr Ivan, Malešev dr Mirjana
Šifra predmeta
17 - EEA05
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Na kraju ovog kursa, studenti će biti osposobljeni, da na osnovu analize svojstava građevinskih materijala i razumevanja fizičkih procesa kojima se kontroliše ponašanje omotača zgrade, odaberu energetski najefikasnije materijale. Pravilnim izborom sistema za omotač zgrade (fasade i spoljni zidovi, krovovi i krovni pokrivači) studenti će moći da modeliraju termotehničke performanse zgrada u procesu projektovanja zgrada. Na osnovu razumevanja osnovnih principa rada terenske i laboratorijske opreme, studenti će biti osposobljeni da obave terenska ispitivanja i merenja, da analiziraju i tumače dobijene rezultate i da na osnovu toga dijagnostikuju energetske performanse zgrada.

Sadržaj predmeta:

  • Osnovna fizičko-mehanička svojstva građevinskih materijala, koja su od značaja za termotehničke performanske zgrada, njihovu funkcionalnost i trajnost.
  • Klasifikacija materijala sa aspekta njihovih termoizolacionih svojstava, paropropustljivosti, zapreminske mase, poroznosti, upijanja vode, otpornosti na dejstvo mraza itd.
  • Vrste tradicionalnih građevinskih materijala koji se mogu koristiti za fasade zgrada, spoljašnje zidove, podove, međuspratne tavanice, krovne pokrivače itd.
  • Savremeni građevinski materijali i analiza njihovih svojstava, sa akcentom na njihove mogućnosti za unapređenje energetskih performansi zgrada, kao i njihove ekološke podobnosti.
  • Metode i laboratorijska i terenska oprema za dijagnostiku termotehničkih performansi zgrada.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.