Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidraulika podzemnih voda

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17-MPK029
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

 • Strujanje ispod objekata, kvadratna mreža.
 • Hidraulička nestabilnost porozne sredine.
 • Neustaljeno strujanje prema usamljenom bunaru.
 • Specifična izdašnost izdani. radijus dejstva bunara.
 • Uticaj granica i uslova na granicama na efekte crpljenja vode.
 • Obrada podataka opitnog i ekspoatacionog crpljenja.
 • Problemi projektovanja i ekspoatacije bunara.
 • Pojave i procesi koji uslovlajvaju smanjenje izdašnosti bunara.
 • Izbor karakteristika filtarskog zasipa i otvora filtra.
 • Snižavanje podzemnih voda za potrebe građenja objekata (građevinska jama).
 • Problemi kod gradnje objekata u podzemnoj vodi.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.