Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Konstrukcije

Modul

Odabrana poglavlja otpornosti materijala

Više detalja

Metod konačnih elemenata

Više detalja

Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

Više detalja

Sanacija betonskih konstrukcija

Više detalja

Spregnute konstrukcije

Više detalja

Specijalne drvene konstrukcije

Više detalja

Specijalne metalne konstrukcije

Više detalja

Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija

Više detalja

Požarna analiza konstrukcija

Više detalja

Prethodno napregnute betonske konstrukcije

Više detalja
1 2

Search For Courses