Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Spregnute konstrukcije

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Jovanović dr Đorđe
Šifra predmeta
17 - GG512
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost studenata za proračun, dimenzionisanje i konstruktivno oblikovanje spregnutih konstrukcija.

Sadržaj predmeta: 

  • Elementi spregnutog preseka kod sprezanja čelika i betona.
  • Reološki model.
  • Analiza spregnutog preseka.
  • Tipovi sredstava za sprezanje i proračun.
  • Proračun preseka za različite vrste sprezanja.
  • Sprezanje rešetkastih nosača.
  • Spregnute ploče sa profilisanim limovima.
  • Spregnuti stubovi.
  • Primena spregnutih konstrukcija u visokogradnji i mostogradnji.
  • Sprezanje drvo – beton.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.