Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Kočetov-Mišulić dr Tatjana, Lukić dr Ivan, Malešev dr Mirjana
Šifra predmeta
17 - GG517
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Student je kompententan za registrovanje i klasifikaciju defekata i oštećenja, utvrđivanje njihovog uzroka i za procenu stanja zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija.Student je takođe osposobljen da odabere i isplanira najoptimalniju metodu za sanaciju konkretnog elementa ili konstrukcije u celini u zavisnosti od uzroka i stepena oštećenja, mogućnosti za sanaciju, raspoloživih finansijskih sredsatva i drugih relevantnih uslova.

Sadržaj predmeta: 

  • Zidane konstrukcije: Uzroci, mehanizmi propadanja i oblici oštećenja zidanih konstrukcija. Klasifikacija i ispoljavanje oštećenja zidanih konstrukcija usled preopterećenja konstrukcije, neravnomernog sleganja i incidentnih dejstava (požari, zemljotresi, eksplozije itd.);
  • Materijali i tehnike za konstrukcijsku sanaciju zidanih konstrukcija, Materijali i tehnike zaštite zidanih konstrukcija (zaštita od vlage, toplotna sanacija, itd.).Čelične konstrukcije: Oštećenja čeličnih konstrukcija usled korozije i njihova klasifikacija;
  • Oštećenja čeličnih konstrukcija usled dejstva visokih temperatura i požara, preopterećenje snegom, uticaja leda u zatvorenim čeličnim presecima, itd.;
  • Metode i tehnike sanacije oštećenih čeličnih konstrukcija;
  • Zaštita čeličnih konstrukcija. Drvene konstrukcije: Faktori obezbeđenja trajnosti i očekivani eksploatacioni vek pojedinih vrsta drvenih konstrukcija;
  • Vrste, klasifikacija i ilustracija defekata i oštećenja kod drvenih konstrukcija saglasno prirodi uzroka.
  • Metode i tehnike identifikacije i kvantifikacije oštećenja;
  • Metode i tehnike sanacije i zaštite (zamena, zapunjavanje, lepljenje, ojačanje, dodavanje elemenata, sprezanje, …);
  • Sanacija objekata kulturnog nasleđa.
  • Primeri karakterističnih oštećenja, procene stanja i sanacije zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.