Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Metod konačnih elemenata

ESPB
4
Semestar
letnji
Profesor
Kovačević dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GG515
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost u oblasti numeričkog modeliranja ponašanja konstrukcija za različita dejstva primenom metode konačnih elemenata (MKE) i primena računarskih programa za MKE analizu konstrukcija.

Sadržaj predmeta: 

  • Osnovni koncept modeliranja konstrukcija.
  • Kontinualni i diskretni proračunski modeli. Istorijski razvoj i interpretacija metode konačnih elemenata (MKE).
  • Različiti vidovi MKE. Matrična formulacija osnovnih jednačina teorije elastičnosti.
  • Varijaciona formulacija MKE.
  • Opšta teorija MKE: analiza elemenata, transformacija matrice krutosti elemenata, formiranje matrice krutosti sistema, konturni uslovi, rešenje sistema jednačina, interpretacija rezultata proračuna.
  • Direktna metoda.
  • Metoda reziduuma.
  • Konačni elementi i interpolacione funkcije: linijski, trougaoni i pravougaoni elementi.
  • Numerička integracija.
  • Kompjuterska implementacija primene MKE u naponsko-deformacionoj analizi i proračunu realnih inženjerskih konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.