Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Požarna analiza konstrukcija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Džolev dr Igor
Šifra predmeta
17 - GK531
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za proračun dejstva požara na konstrukciju i razumevanje ponašanja konstrukcija u toku požara.

Sadržaj predmeta: 

  • Opšte o požarima: uslovi nastanka i vrste požara u građevinskim konstrukcijama.
  • Definisanje relevantnog požarnog scenarija.
  • Projektni tipovi požara.
  • Termička i mehanička svojstva građevinskih materijala pri povišenim temperaturama (beton, čelik, drvo).
  • Osnove proračuna požarne otpornosti konstrukcija prema Evrokod standardima.
  • Primena softverskih alata u požarnoj analizi konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.