Departman za Građevinarstvo i geodeziju
letnji

Semestar

Proračun i modelovanje evakuacije

Više detalja

Analiza rizika u procesu donošenja odluka

Više detalja

Planiranje i projektovanje zaštite od požara

Više detalja

Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja

Više detalja

Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Više detalja

Savremeni kompoziti na bazi otpadnih materijala iz poljoprivrede, industrije i građevinarstva

Više detalja

Stabilnost terena

Više detalja

Odabrana poglavlja iz fundiranja

Više detalja

Mehanika tla i fundiranje

Više detalja

Projektovanje nekonstrukcijskih elemenata u seizmički aktivnim područjima

Više detalja
1 2 3 15

Search For Courses