Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Peško dr Igor

Profesor

Odabrana poglavlja procene seizmičkog hazarda i povredljivosti građevinskih objekata

Više detalja

BIM u upravljanju građenjem

Više detalja

Regulativa i ugovaranje u građevinarstvu

Više detalja

Upravljanje projektima u građevinarstvu

Više detalja

BIM u građevinarstvu

Više detalja

Procena vrednosti nepokretnosti

Više detalja

Organizacija građenja – putevi

Više detalja

Tehnologija građenja – putevi

Više detalja

Search For Courses