Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Procena vrednosti nepokretnosti

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Peško dr Igor
Šifra predmeta
17 - GI021
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristiti u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

  • Sadržaj predavanja:
    • Osnovni pojmovi o proceni vrednosti nepokretnosti
    • Zemljište • vrste zemljišta • zemljište kao resurs • upravljanje zemljištem • evidencije i prava i tereti na zaštu • oporezivanje zemljišta • zemljišna renta • tržište, cena, troškovi, dobiti i vrednost • vrednovanje zemljišta • gradjevinsko zemljište • metode vrednovanja i utvrđivanje vrednosti • postupak i dokumentacija o proceni • uloga i zadaci institucija • postupak i troškovi prometa • pravna dokumentacija
    • Objekti • vrste objekata • upravljanje objektima • evidencije i prava i tereti na objektima • oporezivanje objekata • tržište, cena, troškovi, dobiti i vrednost • rentiranje • vrednovanje objekata po vrstama • metode vrednovanja i utvrđivanje vrednosti • postupak i dokumentacija o proceni • uloga i zadaci institucija • postupak i troškovi prometa • pravna dokumentacija
  • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata