Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Tehnologija građenja – putevi

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Peško dr Igor
Šifra predmeta
17 - GG31P
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za izradu predmera radova za izgradnju objekata, analizu cena građevinskih radova, primenu građevinske mehanizacije i analizu troškova rada, kao i izbor i definisanje tehnologije izvođenja pojedinih vrsta radova pri građenju. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Investiciono tehnička dokumentacija.
  • Građevinske mašine (vrste i karakteristike).
  • Učinci građevinskih mašina.
  • Troškovi mašinskog rada.
  • Tehnologija građenja građevinskih objekata.
  • Tehnologija izvođenja zemljanih radova (tehnologija rada, primena mehanizacije, normativi i analiza cena).
  • Tehnologija izrade konstrukcija (vrste radova, primena mehanizacije, normativi i analiza cena).
  • Zanatski i završni radovi (vrste radova, tehnologija rada, normativi i analiza cena).
  • Izvođenje instalacija u građevinskim objektima.
  • Tehnologija građenja saobraćajnica.