Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Regulativa i ugovaranje u građevinarstvu

ESPB
2
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Jakšić dr Željko, Peško dr Igor
Šifra predmeta
17 - GM534
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljavanje za upravljanjem procesom građenja u sladu sa zakonskim regulativama.

Sadržaj predmeta:

  • Zakoni i drugi pravni propisi koje se odnose na građevinarstvo.
  • Zakon o planiranju i izgradnji.
  • Podzakonska akta.
  • Zakon o javnim nabavkama.
  • Ugovorna dokumentacija.FIDIC propisi.