Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Lukić dr Ivan

Profesor

Savremeni kompoziti na bazi otpadnih materijala iz poljoprivrede, industrije i građevinarstva

Više detalja

Energetska efikasnost u zgradarstvu i klimatske promene

Više detalja

Odabrana poglavlja trajnosti betonskih i zidanih konstrukcija

Više detalja

Energetska efikasnost i sertifikacija građevinskih objekata

Više detalja

Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada

Više detalja

Konstrukcije, materijali i građenje

Više detalja

Građevinski materijali i konstrukcije

Više detalja

Procena stanja oštećenih građevinskih objekata

Više detalja

Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

Više detalja

Tehnologija betona – hidrotehnika

Više detalja

Search For Courses