Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Kolaković dr Slobodan

Profesor

Postupci i postrojenja za tretman voda

Više detalja

Hidrotehničke konstrukcije

Više detalja

Osnove građevinarstva

Više detalja

Odbrana od poplava

Više detalja

Hidrologija sa hidrometrijom

Više detalja

Search For Courses