Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidrologija sa hidrometrijom

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Kolaković dr Slobodan, Kolaković dr Srđan
Šifra predmeta
17 - GH502
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Hidrološki ciklus, padavine, isparavanje i transpiracija, infiltracija, oticaj, male rečne vode, velike rečne vode, propagacija poplavnih talasa, vodne akumulacije, termički režim reka.
  • Merenje nivoa vode, pada vodenog ogledala, dubine vode, brzina vode, protoka, pronošenja rečnog nanosa.
  • Zavisnosti između vodostaja i proticaja, pronošenja rečnog nanosa i proticaja.
  • Obrada podataka.