Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odbrana od poplava

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Kolaković dr Slobodan
Šifra predmeta
17 - GH522
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da planiraju i predvide moguće rizike po imovinu i stanovništvo, povredljivost i ugroženost ljudi, i definišu mere za upravljanje poplavnim talasom radi smanjenja šteta.

Sadržaj predmeta: 

 • Izbor i analiza poplavnih talasa.
 • Analiza šteta od poplava, uslovi za nastanak šteta i kategorija šteta.
 • Numerička i hidraulička analiza primenom 1D i 2D modela tečenja u otvorenim tokovima.
 • Simuliranje mogućih scenarija pri nailasku ekstremnih poplava u cilju sagledavanja mogućnosti upravljanja poplavnim talasom radi što većeg smanjenja šteta.
 • Definisanje mera i strategije za izradu plana upravljanja poplavama.
 • Izrada karti plavljenja i karti rizika za merodavnu veliku vodu.
 • Prilagođavanje prostornog planiranja stepenu stvarnog rizika.
 • Pravilnici za odbranu od poplava.
 • Praćenje i preduzimanje mera za sprečavanje rušenja odbrambenih objekata.
 • Određivanje minimalnog vremena potrebnog za evakuaciju kao posledice prodora nasipa i drugih odbrambenih objekata.
 • Saniranje posledica ekstremnih poplava i plavljenja urbanih i poljoprivrednih površina.