Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnove građevinarstva

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Kočetov-Mišulić dr Tatjana, Kolaković dr Slobodan
Šifra predmeta
17 - GI308A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja imaju direktnu primenu u u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Istorijat građevinarstva, oblasti: konstrukcije, hidrotehnika, saobraćajnice.
 • Podela građevinskih objekata i njihove specifičnosti.
 • Građevinski materijali.
 • Osnovne karakteristike objekata visokogradnje; zgrade i hale.
 • Osnovni konstruktivni elementi gradjevinskih konstrukcija – temelji, stubovi, grede, zidovi, ploče, međuspratne konstrukcije, krovne konstrukcije.
 • Konstruktivni sistemi objekata visokogradnje.
 • Objekti niskogradnje, elementi puteva, saobraćajnica i mostova.
 • Osnovne karakteristike objekata i sistema u hidrotehnici: brane, regulacije reka, komunalna hidrotehnika, hidrotehničke melioracije, odbrana od poplava.
 • Uloga geodezije u pripremi podloga za projektovanje i izgradnju građevinskih objekata i hidrotehničkih sistema.
 • Savremene metode građenja.
 • Prostorno planiranje.
 • Praktična primena i razrada izloženih koncepata kroz vežbe.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.