Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Jovanović dr Dušan

Profesor

Napredne tehnike laserskog skeniranja

Više detalja

Napredne tehnike daljinske detekcije

Više detalja

Digitalna fotogrametrija

Više detalja

Satelitska navigacija i navigacione usluge

Više detalja

Uvod u daljinsku detekciju i računarsku obradu slike

Više detalja

Fotogrametrija

Više detalja

Search For Courses