Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Napredne tehnike daljinske detekcije

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Jovanović dr Dušan, Ristić dr Aleksandar
Šifra predmeta
17 - GI532
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema

Sadržaj predmeta:

 • Uvod u daljinsku detekciju.
 • Tehnološke osnove.
 • Senzorske platforme.
 • Interpretacija senzorskih zapisa.
 • Predprocesiranje snimaka.
 • Transformacije snimaka.
 • Filtriranje.
 • Metode interpretacije u daljinskim istraživanjima.
 • Subjektivna interpretacija, karakteristike i ograničenja.
 • Interaktivna interpretacija s delimično automatiziranim funkcijama.
 • Popravljanje snimaka.
 • Isticanje, rangiranje i redukcija količine obeležja.
 • Klasifikacija.
 • Segmentacija.
 • Algoritmi za klasifikaciju i segmentaciju.
 • Automatska klasifikacija.
 • Klasifikacija pod nadzorom.
 • Objektno orijentisana klasifikacija.
 • Registracija i geokodiranje.
 • Spajanje snimaka.
 • Standardni šabloni i algoritmi.
 • Kontrola kvaliteta i ocena tačnosti.
 • Programski alati za daljinsku detekciju.