Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Digitalna fotogrametrija

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Jovanović dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GI517
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema iz oblasti digitalne fotogrametrije.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Osnove digitalne obrade slike.
  • Algoritmi i strukture.
  • Digitalna akvizicija podataka.
  • Kamere i skeneri.
  • Fotogrametrijski skeneri.
  • Konstrukcija.
  • Geometrijski radiometrijski kvalitet.
  • Geometrijska i radiometrijska rektifikacija snimaka.
  • Planiranje snimanja.
  • Digitalni fotogrametrijski sistemi.
  • Principi.
  • Komponente.
  • Funkcionalne komponente.
  • Automatska digitalna obrada i aerotriangulacija.
  • Automatska izrada modela i digitalnog modela visina.
  • 3D ekstrakcija objekata.
  • Ortofotoprodukcija.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.