Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Fotogrametrija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Govedarica dr Miro, Jovanović dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GI209
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema. Poznavanje kompletnog toka fotogrametrijskog postupka. Obučenost za obradu fotografija i izradu trodimenzionalnih modela različitih objekata.

Sadržaj predmeta:

 • Osnovna terminologija fotogrametrije.
 • Akvizicija upotrebom analognih i digitalnih kamera.
 • Geometrija fotografije (centralna projekcija, ortogonalna projekcija, linijski skeneri).
 • Planiranje fotogrametrijskog snimanja.
 • Orijentacija fotogrametrijskih snimaka.
 • Inditrektno i direktno odrdjivanje elemenata orijentacije.
 • Triangulacija.
 • Tehnike za posmatranje i merenje primenom stereofotografija.
 • Obrada modela.
 • 3D ekstrakcija podataka.
 • Ortorektifikacija.
 • Osnove digitalne obrade slike.
 • Digitalna fotogrametrija.
 • Analiza tačnosti fotogrametrije.