Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Satelitska navigacija i navigacione usluge

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Jovanović dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GI006
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Sticanje znanja iz satelitskih navigacija i navigacionih usluga

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Pojam, istorija i stanje navigacije 
  • Satelitski navigacioni sistemi 
  • Satelitski navigacioni algoritmi 
  • Pomoćni navigacioni uređaji
  • Modeli grešaka satelitske navigacije 
  • Službe za satelitsku navigaciju 
  • Matematičko-fizičke osnove inercijalne navigacije 
  • Inercijalni navigacioni algoritmi 
  • Modeli grešaka kod inercijalne navigacije 
  • Hibridni satelitsko-inercijalni sistemi 
  • Tehnike filtriranja kod hibridnih sistema
  • Kopnena, marinska, vazduhoplovna i kosmička navigacija 
  • Navigacija u geodeziji i inženjerskim primenama
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata