Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Jakšić dr Željko

Profesor

Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Više detalja

Elementi zgrada i instalacije

Više detalja

OGRPRN – Organizacija građevinskih radova pri rekonstrukciji naselja

Više detalja

Završni radovi i instalacije na objektima

Više detalja

Arhitektonske tehnologije – generička zgrada

Više detalja

Regulativa i ugovaranje u građevinarstvu

Više detalja

Zgradarstvo 2

Više detalja

Osnove projektovanja građevinskih objekata

Više detalja

Search For Courses