Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnove projektovanja građevinskih objekata

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Jakšić dr Željko, Kočetov-Mišulić dr Tatjana
Šifra predmeta
17 - GG37
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena teorijska i praktična znanja integrativnog karaktera pripremaju studente za proaktivno praćenje nastave i dublje razumevanje složenijih problema profesije na kasnijim godinama studija. Direktna primena u teorijsko-stručnim predmetima, u formulisanju i rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Uvod u građevinarstvo.
 • Istorijat graditeljstva kroz epohe.
 • Podela građevinarstva na poddiscipline.
 • Principi arhitektonskog oblikovanja objekata.
 • Elementi prostornog pregrađivanja i funkcionalna organizacija prostora.
 • Elementi građevinske fizike: svetlost, akustika, provetravanje, hlađenje.
 • Zakonska regulativa u građevinarstvu.
 • Propisi, pravilnici i standardi za projektovanje.
 • Zakon o planiranju i gradnji – osnovni pojmovi.
 • Obavezni sadržaj projekata.
 • Urbanističko-tehnički uslovi.
 • Tehnička dokumentacija – opis i sdržaj.
 • Dozvole i licence.
 • Održivi razvoj, uticaj na životnu sredinu, i energetska efikasnost objekata.
 • Upravljanje građevinama.
 • Poziv i etika građevinskog inženjera.
 • Elementi i sklopovi zgrada.
 • Kombinacije materijala i sistema.
 • Konstruktivni sistemi u visokogradnji i inženjerskim objektima.
 • Prenos opterećenja kroz konstrukcijski sistem.
 • Svođenje opterećenja.
 • Prostorna stabilnost objekata i elementi za obezbeđenje.
 • Metode izgradnje.
 • Osnovne vrste i elementi hidrotehničkih objekata.
 • Osnove puteva i saobraćajnica.
 • Proces projektovanja i izvođenja objekata.
 • Osnove mostogradnje.
 • Održavanje objekata.
 • Dometi svetskog i srpskog graditeljstva.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.