Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Arhitektonske tehnologije – generička zgrada

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Jakšić dr Željko
Šifra predmeta
17-A324
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja se primenjuju za razumevanje i nadogradnju znanja u drugim stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Krovne terase – ravni krovovi.
  • Krovovi – kosi krovovi (osnovne postavke, podela, primeri).
  • Klasične drvene krovne konstrukcije i krovne obloge.
  • Materijalizacija objekata visokogradnje u armiranobetonskom skeletnom sistemu, livenom na licu mesta i prefabrikovanom, u drvetu i čeliku.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.