Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Zgradarstvo 2

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Dražić dr Jasmina, Jakšić dr Željko
Šifra predmeta
17 - GG16
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja predstavljaju osnovu za praćenje i razumevanje stručnih predmeta (korišćenje projektne dokumentacije i organizaciju i planiranje izgradnje – građevinsko-zanatski radovi).

Sadržaj predmeta:

  • Razrada funkcionalnih sklopova obloga i pregrada u okviru sklopa krova, sklopa trupa i sklopa podruma.
  • Funkcionalni sklop obloga u krovu, krovni pokrivači i krovne terase.
  • Sklop pregrada u trupu, nepokretne pregrade, zidovi i pokretne pregrade prozori i vrata.
  • Problemi zaštite zgrade u podzemnom delu zgrade (podrumu).
  • U okviru projektovanja upoznavanje sa elementima, sadržajem i izradom projektne dokumentacije (obuhvaćene sve faze projekta), vrste instalacija u građevinskim objektima, postupak dobijanja odobrenja za gradnju i upotrebne dozvole.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.