Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Doktorske akademske studije

Nivo studija

Odabrana poglavlja iz upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Više detalja

Odabrana poglavlja iz fundiranja

Više detalja

Projektovanje nekonstrukcijskih elemenata u seizmički aktivnim područjima

Više detalja

Odabrana poglavlja drvenih konstrukcija

Više detalja

Reologija betonskih konstrukcija

Više detalja

Savremene metode projektovanja betonskih konstrukcija

Više detalja

Napredne metode analize rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama

Više detalja

Požarna bezbednost građevinskih konstrukcija

Više detalja

Požarna bezbednost građevinskih objekata

Više detalja

Požarna bezbednost građevinskih objekata

Više detalja
1 2 3

Search For Courses