Departman za Građevinarstvo i geodeziju
I godina

Godina

Odabrana poglavlja iz upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Više detalja

Odabrana poglavlja iz fundiranja

Više detalja

Projektovanje nekonstrukcijskih elemenata u seizmički aktivnim područjima

Više detalja

Reologija betonskih konstrukcija

Više detalja

Požarna bezbednost građevinskih konstrukcija

Više detalja

Numerička analiza požarne otpornosti konstrukcija

Više detalja

Odabrana poglavlja trajnosti betonskih i zidanih konstrukcija

Više detalja

Odabrana poglavlja nauke o materijalima

Više detalja

Konstitutivni modeli materijala u građevinarstvu

Više detalja

Zemljotresno inženjerstvo

Više detalja
1 2

Search For Courses