Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Konstitutivni modeli materijala u građevinarstvu

ESPB
10
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Jovanović dr Đorđe, Žarković dr Drago
Šifra predmeta
17 - GD017
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljavanje studenata za napredno modeliranje građevinskih konstrukcija i analize nelinearnih ponašanja kroz savladavanje matematičkih modela i formulacija u mehanici kontinuuma.

Sadržaj predmeta:

  • Indeksna notacija i tenzorksi račun u mehanici kontinuuma.
  • Vrste mera napona i dilatacija i njihova zavisnost.
  • Elastičnost, elasto-plastičnost, ojačanje, mehanika oštećenja, lom i vremenski zavisne karakteristike materijala.
  • Analitički i numerički modeli ponašanja.
  • Računarska implementacija algoritama kroz programerske zadatke.
  • Numeričke metode za rešavanje sistema nelinearnih jednačina.
  • Nelinearni konstitutivni modeli za građevinske materijale (čelik, beton, malter, drvo, kamen, opeka).

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.